Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

 

Знайдіть правильну відповідь

1.1. Фінанси це:

1) грошові кошти;

2) фінансові ресурси;

3) відносини щодо розподілу і перерозподілу новоствореної вартості;

4) рух капіталу.

1.2. За територією функціонування фінанси поділяють на:

1) національні та міжнародні;

2) регіональні і національні;

3) мікро і макрофінанси;

4) внутрішні та зовнішні.

 

1.3. Міжнародні фінанси – це:

1) рух грошей між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;

2) джерело фінансування розвитку світового господарства;

3) відносини, що виникають в процесі функціонування світового господарства;

4) операції на міжнародних фінансових ринках.

 

1.4. На обсяг та якість світових фінансових потоків впливають:

1) структурні зрушення у системі світового господарства;

2) зміни в стані національних економік;

3) тенденції в розвитку транснаціональних компаній;

4) рух грошових коштів між імпортерами та експортерами.

 

1.5. До основних факторів, що визначають напрям руху світових фінансових потоків відносять:

1) стан і тенденції розвитку фондового ринку;

2) тенденції в розвитку світового господарства;

3) стан і тенденції розвитку валютного ринку;

4) економічний розвиток країн з розвинутою ринковою економікою.

 

1.6. В який період започаткувалось створення інтеграційних економічних угрупувань:

1) до другої світової війни;

2) 50-70 рр. ХХ ст.;

3) 60-80рр ХХ ст.;

4) початок ХХІ ст.

 

1.7. В який період відбувся бурхливий розвиток транснаціональних компаній:

1) до другої світової війни;

2) 50-70 рр. ХХ ст.;

3) 60-80 рр. ХХ ст.;

4) початок ХХІ ст.

 

1.8. Яка країна здійснила наприкінці 80-х років визначальний економічний прорив розвитку своєї національної економіки:

1) Японія;

2) Росія;

3) Китай;

4) США.

 

1.9. Чи пов’язані зміни в світовій економіці з впливом НТП:

1) так;

2) ні;

3) взаємо протилежні;

4) немає правильної відповіді.

 

1.10. Розвиток НТП технологічні процеси:

1) спростив;

2) ускладнив;

3) не вплинув;

4) залишив незмінними. 

1.11. Поява транснаціональних компаній датується:

1) другою половиною ХІХ ст.;

2) 30-ми рр. ХХ ст.;

3) 50-60 рр. ХХ ст.;

4) 70 рр. ХХ ст.

 

1.12. Вплив ТНК на світові фінансові потоки є:

1) суттєвим;

2) незначним;

3) непов’язані;

4) протилежно спрямовані.

 

1.13. Рух світових потоків капіталу до 70-х рр. ХХ ст. відбувався:

1) між економічно розвинутими країнами;

2) від економічно розвинутих країн до менш розвинутих;

3) від мало розвинутих країн до високо розвинутих;

4) лише між мало розвинутими країнами.

 

1.14. На сучасному етапі розвитку світового господарства потоки капіталу спрямовані:

1) від економічно розвинутих країн до менш розвинутих;

2) від мало розвинутих країн до високо розвинутих;

3) між економічно розвинутими країнами;

4) різноспрямовані.

 

1.15. Характеристика світової економіки як боргової визначає переважання:

1) заощаджень;

2) внутрішніх накопичень;

3) запозичень;

4) власного капіталу.

 

1.16. На сучасному етапі розвитку світової економіки спостерігається підвищення ролі:

1) власних коштів;

2) внутрішніх накопичень;

3) інвестицій;

4) залучених ресурсів.

 

1.17. Яка країна є найбільшим боржником в світі:

1) Великобританія;

2) США;

3) Італія;

4) Україна.

 

1.18 Інтернаціоналізація світового господарства – це процес:

1) зближення національних економік через посилення співпраці;

2) сповільнення співпраці національних економік;

3) створення інтеграційних угрупувань;

4) злиття національних економік.

 

1.19. Глобалізація світового господарства – це процес поетапного формування:

1) органічно цілісного і взаємопов’язаного світового господарства;

2) інтеграційних угрупувань;

3) світового фінансового ринку;

4) світового фінансового середовища.

 

1.20.До національних фінансів відносять:

1) внутрішні банківські перекази і розрахунки;

2) міжнародні кредити;

3) міждержавні розрахунки;

4) позики міжнародних фінансових організацій.

 

1.21.Міжнародні фінанси включають:

1) міждержавні кредитно-фінансові відносини;

2) внутрішньодержавні кредити;

3) транснаціональні кредитно-фінансові відносини;

4) правильна відповідь 1 і 3.

 

1.22.Об’єктивною основою становлення і розвитку міжнародних фінансів є:

1) кругообіг грошових коштів;

2) кругообіг фінансових активів;

3) розподіл і перерозподіл ВВП;

4) міжнародний кругообіг капіталу.

 

1.23. Міжнародні фінанси поділяють на:

1) міжнародні гроші і міжнародний капітал;

2) міжнародні фінансові відносини і міжнародні фінанси;

3) міжнародні фінансові активи і міжнародний капітал;

4) міжнародний ринок капіталу і міжнародний ринок грошей.

 

1.24.Міжнародні фінансові відносини характеризують фінансові потоки між:

1) суб’єктами однієї країни;

2) державою і регіонами;

3) суб’єктами різних країн;

4) державою і національними суб’єктами господарювання.

 

1.25.До суб’єктів міжнародних фінансових відносин відносять:

1) підприємства різних країн;

2) уряди країн;

3) між підприємствами і урядами;

4) всі відповіді правильні.

 

1.26.Міжнародні фінансові відносини між підприємствами складаються в:

1) процесі купівлі-продажу;

2) процесі кредитування;

3) процесі фінансової допомоги;

4) процесі надання безповоротних фінансових допомог.

 

1.27. Міжнародні фінанси відображають діяльність:

1) суб’єктів господарювання, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

2) транснаціональних компаній;

3) міжнародних фінансових організацій і інститутів;

4) міжнародних фондових бірж.

 

1.28. За своєю організацією міжнародні фінанси схожі з:

1) фінансами підприємств;

2) фінансами населення;

3) державними фінансами;

4) фінансами транснаціональних компаній.

 

1.29.Рух міжнародних фінансових потоків здійснюється такими каналами:

1) валютними операціями і розрахунковим обслуговуванням;

2) операції з цінними паперами;

3) закордонні інвестиції;

4) всі відповіді правильні.

 

1.30.Міжнародні фінанси як економічна категорія відображає розподіл і перерозподіл фондів, що утворились в процесі:

1) національного розвитку;

2) національних економічних відносин;

3) міжнародних економічних відносин;

4) регіональних економічних відносин.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:

Автоматизована система фінансових розрахунків Міністерства фінансів України.
Агропромислова інтеграція є об'єктивною основою для розвитку АПК.
Аналіз європейської та світової практики з врегулювання питань поводження з електронними відходами.
Аналіз уроку світової літератури
Аргументація проти ринкової системи трохи більш складна. Критики ринкової економіки обґрунтовують свою позицію наступними доводами.
Багатостороннє економічне співробітництво і роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин.
Багатостороннє економічне співробітництво і роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин.
Базисна модель економічного розвитку
Банк міжнародних розрахунків. Статус та капітал Банку. Органи управління банком. Завдання, функції та операції БМР.
Безпека — базовий чинник сталого людського розвиткуВоспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.