Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 4. ЕВОЛЮЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

 

Знайдіть правильну відповідь

4.1. Валюта – це:

1) грошова одиниця будь-якої країни;

2) грошова одиниця іноземної держави;

3) національна грошова одиниця;

4) безготівкова грошова одиниця.

 

4.2. Валютний ринок – це:

1) сектор грошового ринку;

2) сектор фондового ринку;

3) сектор ринку капіталів;

4) сектор товарного ринку.

 

4.3. Чи є характерним для валютного ринку наявність всіх атрибутів звичайного ринку:

1) так;

2) частково;

3) незавжди;

4) ні.

 

4.4. Об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку є:

1) валютна позиція;

2) валютне котування;

3) валютні цінності;

4) валютний кошик.

 

4.5. До суб’єктів валютного ринку відносять:

1) держави;

2) інвестори;

3) біржі;

4) міжнародні організації.

 

4.6. Ціною на валютному ринку є:

1) валютні цінності;

2) валютний курс;

3) валютне котування;

4) валютна позиція.

 

4.7. Провідне місце серед посередників на валютному ринку займають:

1) підприємства;

2) банки;

3) держави;

4) хеджери.

 

4.8. Інфраструктура валютного ринку як система сучасних комунікацій забезпечує:

1) оперативний зв'язок між суб’єктами ринку в межах країни;

2) оперативний зв’язок між суб’єктами ринку в межах регіону;

3) оперативний зв'язок між суб’єктами ринку в світовому масштабі;

4) оперативний зв'язок між валютним і фондовим ринком.

 

4.9. Залежно від організації валютний ринок поділяють на:

1) внутрішній і зовнішній;

2) ринок касових і строкових операцій;

3) ринок спотових і форвардних операцій;

4) біржовий і позабіржовий ринок.

 

4.10. Валютний ринок за регіоном функціонування поділяють на:

1) національний і міжнародний;

2) національний і світовий;

3) міжнародний і світовий;

4) національний, міжнародний і світовий.

 

4.11. Міжнародні валютні ринки сформувались у країнах:

1) з мінімальним валютним обмеженням;

2) з середнім рівнем валютних обмежень;

3) з високим рівнем валютних обмежень;

4) без валютних обмежень.

 

4.12. Формування єдиного світового валютного ринку забезпечилось розвитком:1) валютних операцій;

2) новітніх засобів телекомунікацій та інформаційних технологій;

3) торгів на біржах;

4) інтеграційних процесів в світовому господарстві.

 

4.13. За характером операцій валютний ринок поділяють на:

1) ринок касових і строкових операцій;

2) ринок безготівкових і готівкових операцій;

3) ринок конверсійних і депозитно-кредитних операцій;

4) біржовий і позабіржовий.

 

4.14. На ринку конверсійних операцій купівля-продаж здійснюється:

1) шляхом обміну рівновеликих цінностей ,представлених різними валютами;

2) шляхом обміну матеріальних цінностей на різні валюти;

3) шляхом обміну валютних цінностей на різноманітні фінансові активи;

4) шляхом обміну рівновеликих цінностей ,представлених однаковими валютами.

 

4.15. Ціна на ринку депозитно-кредитних операцій формується у вигляді:

1) валютного курсу;

2) валютного проценту;

3) валютного котування;

4) валютного кошику.

 

4.16. Чи визначаються і досліджуються чинники, що впливають на стан валютного ринку:

1) так;

2) незавжди;

3) інколи;

4) ні.

 

4.17. Всі чинники, що впливають на стан валютного ринку поділяють на такі групи:

1) важливі і неважливі;

2) об’єктивні і суб’єктивні;

3) курсоутворюючі і регулюючі;

4) зовнішні і внутрішні.

 

4.18. До курсоутворюючих чинників відносять:

1) стан платіжного балансу країни;

2) рівень державного регулювання;

3) дефіцит бюджету;

4) інфляція.

 

4.19. Економічна роль і призначення валютного ринку виявляється в його:

1) операціях;

2) видах;

3) формах;

4) функціях.

 

4.20. До основних функцій валютного ринку відносять:

1) розподіл і перерозподіл фондів;

2) формування валютних ресурсів;

3) формування і врівноваження попиту і пропозиції на валютному ринку;

4) контроль за рухом валютних коштів.

 

4.21. Чи є страхування валютних ризиків і диверсифікація валютних резервів функціями валютного ринку:

1) так;

2) ні;

3) інколи;

4) не розглядаються.

 

4.22. Яку з перерахованих функцій не відносять до функцій валютного ринку:

1) забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держав;

2) забезпечення прибутку учасникам валютного ринку;

3) створення передумов для здійснення міжнародних платежів;

4) встановлення валютних обмежень.

 

4.23. Функції валютного ринку реалізуються через здійснення:

1) валютного регулювання;

2) валютного обмеження;

3) валютних операцій;

4) валютних спекуляцій.

 

4.24. Валютні операції –це платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами:

1) товарного ринку;

2) валютного ринку;

3) фондового ринку;

4) ринку капіталів.

 

4.25. За терміном здійснення платежу валютні операції поділяються на:

1) строкові і безстрокові;

2) короткострокові і довгострокові;

3) касові і строкові;

4) готівкові і безготівкові.

 

4.26. Касові валютні операції передбачають поставку валюти не пізніше:

1) дня підписання угоди;

2) наступного дня після підписання угоди;

3) другого робочого дня після підписання угоди;

4) місяця після підписання угоди.

 

4.27. Касові валютні операції за рівнем ризику вважаються:

1) без ризикові;

2) мало ризикові;

3) середньо ризикові;

4) високо ризикові.

 

4.28. Строкові валютні операції передбачають поставку валюти:

1) в день підписання угоди;

2) на наступний робочий день після підписання угоди;

3) після двох робочих днів після підписання угоди;

4) без визначення термінів.

 

4.29. За механізмом здійснення валютні операції поділяються на:

1) ринкові і неринкові;

2) біржові і позабіржові;

3) спот, форвард, ф’ючерс тощо;

4) ризикові і не ризикові.

 

4.30. Валютні операції за цільовим призначенням поділяються на:

1) розрахункові, спекулятивні і страхові;

2) біржові і позабіржові;

3) готівкові і безготівкові;

4) касові і строкові.

 

4.31. Спекулятивні валютні операції здійснюються з метою:

1) здійснення платежів;

2) отримання прибутку;

3) мінімізації ризиків;

4) здійснення інвестицій.

 

4.32. Операції хеджерування здійснюють для:

1) здійснення платежів;

2) отримання прибутків;

3) мінімізації ризиків;

4) здійснення інвестицій.

 

4.33. Під час здійснення валютних операцій найбільший ризик мають:

1) спекулянти;

2) хеджери;

3) банки;

4) інвестори.

 

4.34. Спот операція – це валютна операція з терміном поставки:

1) в той самий день;

2) на наступний день;

3) через два дні;

4) через два робочі дні.

 

4.35. Ризик зміни валютного курсу при спот операції:

1) дуже високий;

2) високий;

3) суттєвий;

4) незначний.

 

4.36. За допомогою спот операцій банки здійснюють:

1) кредитування;

2) рефінансування;

3) впливають на валютну позицію;

4) всі відповіді правильні.

 

4.37. Строкові валютні операції – це операції з терміном поставки валюти пізніше:

1) наступного дня;

2) наступного робочого дня;

3) другого дня;

4) другого робочого дня.

 

4.38. Строкові операції виникли після встановлення:

1) фіксованих валютних курсів;

2) плаваючих валютних курсів;

3) регульованих валютних курсів;

4) твердих валютних курсів.

 

4.39. Особливістю строкових операцій є:

1) біржовий характер;

2) оформлення стандартизованих документів( контрактів);

3) відсутність авансових платежів;

4) всі відповіді правильні.

 

4.40.Валютні деривативи – це:

1) валютні депозити;

2) валютні кредити;

3) контракти за строковими операціями, які стали об’єктом купівлі-продажу;

4) валютна позиція банку.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.