Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 9. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Знайдіть правильну відповідь

9.1 Міжнародний валютний фонд (МВФ) – це:

1) міжнародна економічною організацією;

2) міжнародна фінансова інституція;

3) світовий банк;

4) урядова інституція.

 

9.2.МФВ створений за результатами:

1) Лондонської конференції;

2) Генуезької конференції;

3) Бретен-Вудської конференції;

4) Ямайської конференції.

 

9.3.Учасниками організації виступають:

1) громадяни;

2) підприємства;

3) уряди;

4) світові фінансові організації.

 

9.4.Головними завданнями діяльності МВФ є:

1) збалансованість платіжних балансів країн учасниць;

2) стабільність валютних курсів;

3) скорочення тривалості розрахунків між членами організації;

4) всі відповіді правильні.

 

9.5.До основних функцій МФВ відносять:

1) нагляд за системою обміну національних валют;

2) кредитування;

3) сприяння міжнародному співробітництву в грошовій політиці;

5) всі відповіді правильні.

 

9.6.Участь країн в статутному капіталі організації встановлена:

1) однакова для всіх країн-учасниць;

2) в залежності від економічного і фінансового потенціалу країни;

3) в залежності від конвертованості валюти;

4) в залежності від обсягу ВВП країни.

 

9.7.Найбільша квота в Фонді належить:

1) США;

2) Європейському Союзу;

3) Японії;

4) Китаю.

 

9.8.Внески учасники Фонду здійснюють у:

1) національній валюті;

2) вільно конвертованій валюті;

3) резервній валюті;

4) частково в національній і частково в вільноконвертованій валюті.

 

9.9.Спеціальні права запозичення (СПЗ) – це:

1) резервний актив;

2) резервний пасив;

3) грошова одиниця;

4) цінний папір.

 

9.10.СПЗ є розрахунковою і резервною одиницею:

1) Світового банку;

2) МВФ;

3) ОПЕК;

4) СОТ.

 

9.11.Вартість СПЗ визначається:

1) щогодинно;

2) щоденно;

3) раз в тиждень;

4) раз в місяць.

 

9.12.В основу визначення вартості СПЗ покладено:

1) долар США;

2) євро;

3) фунт стерлінгів;

4) кошик валют.

 

9.13.Фінансування МФВ свої членів здійснюється через:

1) кредитування;2) надання безповоротної фінансової допомоги;

3) розподіл інвестиційних доходів;

4) емісію СПЗ.

 

9.14.Чи має фінансування МВФ обмежений характер:

1) так;

2) ні;

3) частково;

4) незалежить.

 

9.15.Обсяг фінансування МВФ залежить від:

1) конвертованості національної валюти;

2) обсягу національного ВВП;

3) квоти в Статуті МВФ;

4) економічного і фінансового потенціалу країни.

 

9.16.Група Світового банку – це:

1) міжнародна економічна організація;

2) міжнародна фінансова організація;

3) транснаціональний банк;

4) фінансова складова ООН.

 

9.17.Метою створення Світового банку було подолання наслідків:

1) кризи 30-х років;

2) другої світової війни;

3) кризи 70-х років;

4) кризи 80-х років.

 

9.18.На початку функціонування до складу групи Світового банку входив:

1) Міжнародний банк реконструкції і розвитку;

2) Міжнародна асоціація розвитку;

3) Міжнародні фінансова корпорація;

4) всі відповіді правильні.

 

9.19.Основною метою функціонування групи світового банку є:

1) забезпечення валютної стабільності;

2) досягнення максимізації доходів від інвестування країн-учасниць;

3) інвестування в країни, що розвиваються;

4) всі відповіді правильні.

 

9.20.До складу групи Світового банку входять:

1) Міжнародний банк реконструкції і розвитку;

2) Міжнародна асоціація розвитку;

3) Міжнародні фінансова корпорація;

4) всі відповіді правильні.

 

9.21.Основними завданнями діяльності групи Світового банку є:

1) сприяння економічному зростанню країн-членів організації;

2) фінансування реконструкції і модернізації галузей економіки країн, що розвиваються;

3) заохочення іноземного інвестування;

4) всі відповіді правильні.

 

9.22.Діяльність Світового банку пов’язана з:

1) урядами;

2) місцевими громадами;

3) суб’єктами господарювання;

4) всі відповіді правильні.

 

9.23.Група Світового банку кредитує:

1) стабільність національних валют;

2) збалансованість платіжних балансів;

3) стабільність монетарної системи;

4) конкретні проекти.

 

9.24.МФВ і Група Світового банку – це:

1) тотожні організації;

2) взаємозалежні організації;

3) різнопланові організації;

4) автономні організації.

 

9.25. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – це:

1) міжнародний банк розрахунків;

2) міжнародна депозитна установа;

3) міжнародна кредитна установа;

4) немає правильної відповіді.

 

9.26.Мета функціонування ЄБРР:

1) підтримка у проведенні структурних і галузевих економічних реформ;

2) фінансування дефіциту бюджету;

3) нейтралізація валютних і інфляційних ризиків;

4) розвиток фондового ринку.

 

9.27. Основні фінансові ресурси ЄБРР формуються за рахунок:

1) акціонерного капіталу;

2) позик на світовому фінансовому ринку;

3) надходжень від позик та інвестицій;

4) всі відповіді правильні.

 

9.28. Кредитні ресурси ЄБРР, призначені для фінансування перехідних економік, представлені:

1) звичайними ресурсами;

2) коштами спеціальних фондів;

3) похідними фінансовими інструментами;

4) звичайними ресурсами і коштами спеціальних фондів.

 

9.29. Головними інструментами фінансування ЄБРР є:

1) кредити;

2) інвестиції в акціонерний капітал;

3) гарантії;

4) всі відповіді правильні.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.