Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 8. ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Знайдіть правильну відповідь

8.1. Міжнародні організації - це створенні на основі договору і статуту об’єднання:

1) держав;

2) суб’єктів підприємницької діяльності;

3) громадян;

4) фінансових інститутів.

 

8.2. Міжнародні економічні організації – забезпечують централізацію частини міжнародних фінансових ресурсів для забезпечення потреб:

1) підприємств;

2) населення;

3) держави;

4) світового господарства.

 

8.3. Міжнародні фінансові інституції вступають у взаємовідносини з:

1) населенням;

2) субєктами господарювання;

3) урядами;

4) правильна відповідь 2 і3.

 

8.4. Посилення ролі міжнародних фінансових інституцій обумовлюється:

1) світовою фінансовою кризою;

2) глобалізацією світового господарства;

3) боротьбою з інтересами окремих держав;

4) зміни геополітичних економічних центрів.

 

8.5. ООН як світова політико-економічна організація вирішує:

1) загальні глобальні економічні проблеми;

2) сприяє економічному співробітництву держав;

3) забезпечує вирішення проблем регіонального економічного розвитку;

4) всі відповіді правильні.

 

8.6. Структурними елементами ООН є:

1) МВФ;

2) Група Світового банку;

3) Економічна і соціальна Рада;

4) всі відповіді правильні.

 

8.7. Організація економічного співробітництва і розвитку ( ОЕСР) є:

1) міжнародною економічною організацією;

2) міжнародною фінансовою інституцією;

3) транснаціональною компанією;

4) урядовою інституцією.

 

8.8. До складу організації економічного співробітництва і розвитку входять:

1) високо розвинуті країни з ринковою економікою;

2) країни з перехідною економікою;

3) країни з недостатньо високим рівнем розвитку;

4) всі бажаючі.

 

8.9. Основними напрямами діяльності ОЕСР є:

1) проведення політики забезпечення економічного зростання і фінансової стабільності;

2) лібералізація руху капіталу;

3) сприяння розвитку країн, що розвиваються;

4) всі відповіді правильні.

 

8.10. ОЕСР виконує функцію:1) валютного контролю;

2) економічного прогнозування;

3) контролю за рухом капіталу;

4) дослідженням стану фінансових ринків.

 

8.11. Організація країн – експортерів нафти (ОПЕК) заснована в:

1) 1948р.;

2) 1960р.;

3) 1972р.;

5) 1981р.

 

8.12. Метою діяльності ОПЕК є:

1) забезпечення одержання справедливих доходів інвесторам від капіталовкладень у нафтову промисловість;

2) забезпечення розвитку малорозвинутих країн;

3) лібералізація руху капіталу;

4) всі відповіді правильні.

 

8.13. Фонд міжнародного розвитку (Фонд ОПЕК) є:

1) міжнародною економічною організацією;

2) міжнародною фінансовою інституцією;

3) транснаціональною компанією;

4) урядовою інституцією.

 

8.14. Основним напрямом діяльності фонду є надання позик на:

1) реалізацію проектів розвитку;

2) фінансування програм відновлення та модернізації галузей економіки;

3) фінансування платіжних балансів;

4) всі відповіді правильні.

 

8.15. Джерелами фінансових ресурсів фонду є:

1) добровільні внески засновників;

2) доходи від інвестицій;

3) статутні внески засновників;

4) всі відповіді правильні.

 

8.16. Чи залучає фонд ОПЕК позики:

1) так;

2) ні;

3) незавжди;

4) як правило.

 

8.17. Світова організація (СОТ) створена в:

1) 40-ві роки ХХ ст.;

2) 60-ті роки ХХ ст.;

3) 80-ті роки ХХ ст.;

4) 90-ті роки ХХ ст.

 

8.18. Найвищим органом СОТ є:

1) Генеральна Асамблея;

2) Рада Директорів;

3) Конференція Міністрів;

4) Рада безпеки.

 

8.19. Засідання вищого органу управління проводяться не рідше одного разу в:

1) півроку;

2) рік;

3) два роки;

4) п’ять років.

 

8.20. Штаб квартира організації розташована в:

1) Нью-Йорку;

2) Лондоні;

3) Брюселі;

4) Женеві.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.