Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 7. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

 

Знайдіть правильну відповідь

7.1. Причинами посилення інтарнаціоналізації банківського капіталу стало:

1) глобалізація фінансових ринків;

2) удосконалення інформаційних технологій;

3) високий рівень конкуренції;

4) всі відповіді правильні.

 

7.2. Виникнення та розвиток міжнародних банків як правило пов'язано з:

1) появою нових банків;

2) злиттям і поглинанням банків;

3) банкрутством банків;

4) не має правильної відповіді.

 

7.3. Міжнародні банки є інституційною основою функціонування:

1) міжнародного валютного ринку;

2) міжнародного ринку капіталу;

3) міжнародного ринку цінних паперів;

4) світового фінансового ринку.

 

7.4. Транснаціональні банки – це банківські установи , що досягли такого рівня концентрації і централізації капіталу, який дозволяє їм здійснювати діяльність на:

1) національному ринку;

2) регіональному ринку;

3) міжнародному ринку;

4) світовому ринку.

 

7.5. Особливістю діяльності транснаціональних банків є переміщення за кордон:

1) власного капіталу;

2) прибутку;

3) кредитних операцій;

4) валютних операцій.

 

7.6. Функціонування транснаціональних банків є основою для діяльності:

1) фондових ринків;

2) валютних бірж;

3) транснаціональних корпорацій;

4) всі відповіді правильні.

 

7.7. Центральні банки посідають провідне місце в системі державних органів, що виконують функцію:

1) податкового контролю;

2) банківського контролю і нагляду;

3) бюджетного контролю;

4) всі відповіді правильні.

 

7.8. Центральні банки відіграють активну роль на світових:

1) валютних ринках;

2) боргових ринках;

3) грошових ринках;

4) товарних ринках.

 

7.9. До банківських операцій на міжнародних ринках відносять:

1) систему міжнародних розрахунків;

2) фінансування експортно-імпортних операцій;

3) проектне фінансування;

4) всі відповіді правильні.

 

7.10. Використання міжнародних автоматизованих систем міжбанківських розрахунків обумовлена:

1) великою кількістю аналітичної і оперативної інформації;2) значними відстанями між учасниками операцій;

3) різницею в часі;

4) відсутністю єдиної світової валюти.

 

7.11. Міжнародні автоматизовані системи міжбанківських розрахунків включають системи для розрахунків при:

1) торгівлі цінними паперами;

2) валютних операціях та інформаційних послугах;

3) міжнародних фінансових операціях;

4) всі відповіді правильні.

 

7.12. Розвиток страхування зумовлений:

1) еволюцією ринкових відносин;

2) станом світової економіки;

3) напрямом руху капіталів;

4) діяльністю ТНК.

 

7.13. Включення страхування у систему фінансового механізму зумовлене:

1) ризиком матеріального збитку;

2) товарно-грошовими засадами його функціонування;

3) дією ринкового механізму;

4) наявністю інвестиційних ресурсів.

 

7.14. Страхування є одним з головних чинників:

1) стабільності світової системи;

2) фінансової незалежності світової системи;

3) розвитку світової фінансової системи;

4) платоспроможності фінансової системи.

 

7.15. Переважаюча частка страхових премій припадає на країни з:

1) високим рівнем економічного розвитку;

2) перехідною економікою;

3) малорозвинутою економікою;

4) плановою економікою.

 

7.16. Страхові компанії відіграють провідну роль при формуванні фінансових ресурсів серед:

1) суб'єктів валютного ринку;

2) фінансових посередників;

3) інвесторів;

4) не має правильної відповіді.

 

7.17. Чи підпадає страхування міжнаціональному регулюванню:

1) так;

2) ні;

3) інколи;

4) незавжди.

 

7.18. Міжнародна асоціація органів нагляду за страховим ринком є інституцією:

1) МВФ;

2) Світового банку;

3) Форуму фінансової стабільності;

4) ОЕСР.

 

7.19. Завданнями міжнародної асоціації органів нагляду за страховим ринком є:

1) координація діяльності страхових компаній і страхових ринків;

2) контроль за діяльністю страхових компаній на світовому фінансовому ринку;

3) нагляд за дотриманням галузевих принципів регулювання діяльності суб’єктів страхових ринків;

4) всі відповіді правильні.

 

7.20. Найбільшим національним страховим ринком є ринок:

1) США;

2) Великобританії;

3) Німеччини;

4) Японії.

 

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.