Главная | Обратная связь
МегаЛекции

Тема 10. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

 

Знайдіть правильну відповідь

10.1. Характерною особливістю сучасного світового господарства є:

1) наявність системи міжнародного регулювання фінансових потоків;

2) наявність єдиного органу міжнародного регулювання фінансових потоків;

3) відсутність системи міжнародного регулювання фінансових потоків;

4) відсутність спеціального міжнародного інституту регулювання фінансових потоків.

 

10.2. Основним напрямом розвитку системи міжнародного регулювання фінансових потоків є формування спільних підходів до:

1) функціонування валютних ринків;

2) фондових ринків;

3) світового страхового ринку;

4) міжнародного інвестування і діяльності ТНК.

 

10.3. Однією з найскладніших проблем сучасного світового господарства є:

1) коливання валютних курсів;

2) коливання фондових індексів;

3) напрями руху капіталів;

4) міжнародна заборгованість.

 

10.4. Для вирішення проблеми міжнародної заборгованості створені такі спеціальні інституції як:

1) ООН;

2) МВФ і група Світового банку;

3) СОТ;

4) Лондонський і Паризький клуби кредиторів.

 

10.5. Метою діяльності клубів кредиторів є:

1) вироблення правил надання позик;

2) розробка системи оцінки платоспроможності позичальника;

3) визначення рівня допустимого зовнішнього фінансування;

4) визначення процедури врегулювання зовнішніх боргів.

 

10.6. Кредитором зовнішніх офіційних боргів виступає:

1) ТНК;

2) транснаціональний банк;

3) держава;

4) міжнародна фінансова організація.

 

10.7. Реорганізація зовнішніх офіційних боргів здійснюється в рамках:

1) Паризького клубу;

2) Лондонського клубу;

3) Американського клубу;

4) Європейського Союзу.

 

10.8. Паризький клуб – організація, що:

1) має статут та фіксоване членство;

2) має статут, але не має фіксованого членства;

3) не має статуту, але має фіксоване членство;

4) не має статуту і фіксованого членства.

 

10.9. Як правило учасниками переговорів у рамках Клубу виступають:

1) МВФ;

2) Світовий банк;3) країна-боржник;

4) всі відповіді правильні.

 

10.10. У ході розгляду можливості перегляду погашення кредиту Паризький клуб дотримується принципу:

1) першочергового повернення боргів;

2) умов, за якими кредитор має домогтися від інших позичальників аналогічних поступок;

3) умов, за якими кредитор не має домогтися від інших позичальників аналогічних поступок;

4) всі відповіді правильні.

 

10.11. Лондонський клуб кредиторів виступає реорганізатором погашення боргів:

1) державних кредиторів;

2) фінансових кредиторів;

3) іноземних кредиторів;

4) приватних кредиторів.

 

10.12. Основним підходом до вирішення проблем заборгованості країн, що розвиваються є:

1) списання боргів;

2) продовження строків виплат;

3) зменшення обсягу боргів;

4) зменшення рівня платежів за боргами.

 

10.13. Одним з інструментів вирішення глобальних фінансових проблем є запровадження:

1) обов'язкового страхування;

2) обмеженого кредитування;

3) обмеженого руху інвестицій;

4) глобальних податків.

 

10.14. Передумовою стабільного розвитку світової фінансової системи є:

1) економічна стабільність на національному рівні;

2) економічна стабільність на регіональному рівні;

3) економічна стабільність на світовому рівні;

4) всі відповіді правильні.

 

10.15. Важливе місце в системі регулювання міжнародних фінансових потоків є вироблення:

1) єдиних стандартів здійснення світової політики у фінансовій і банківській сферах;

2) єдиних стандартів здійснення регіональної політики у фінансовій і банківській сферах;

3) єдиних стандартів здійснення національної політики у фінансовій і банківській сферах;

4) всі відповіді правильні.

 

10.16. Світові фінансові кризи вимоги до наявності міжнародних стандартів:

1) зменшують;

2) посилюють;

3) ускладнюють;

4) заперечують.

 

10.17. Формування міжнародних стандартів національної політики у фінансовій сфері визначають:

1) єдині правила для всіх країн;

2) єдині правила для країн з однотипним економічним ступенем розвитку;

3) єдині правила для країн за регіональною приналежністю;

4) узгодження національного регулювання різних секторів фінансового ринку.

 

10.18. Міжнародні стандарти розробляються:

1) однією спеціалізованою організацією;

2) різними міжнародними організаціями;

3) національними фінансовими інституціями;

4) всі відповіді правильні.

 

10.19. Міжнародні стандарти в фінансовій сфері носять:

1) обов’язків характер;

2) рекомендаційний характер;

3) як обов'язковий, так і рекомендаційний;

4) деякі обов'язковий, а деякі рекомендаційний.

 

10.20. Зміна міжнародних стандартів пов’язана з:

1) напрямами руху фінансових потоків;

2) узгодження національних регулятивних політик;

3) стандартизації національних регулятивних політик;

4) зміна стандартів не відбувається.

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:


Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.