Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Мужская фамилия женская фамилия
Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

окончание на согласный + - ová Kovář - Kovářová

- ý - á Pokorný - Pokorná

- í - í Hořejší - Hořejší

pan Havel, Čapek, Pozniak paní Havlová, Čapková, Pozniaková

pan Veselý, Bárta, Kundera paní Veselá, Bártová, Kunderová

 

Запомните некоторые чешские имена: (полное имя, уменьшительное)

 

Jan = Honza, Jiří = Jírka, Jindřích = Jindra, Jozef = Pepík, Jaroslav = Jarda

Stanislav = Standa, Otakar = Ota, Karel = Kaja, Petr = Peťa, Václav =Vá-šek, Michal = Miša, Jindřich = Jindra, Zdeněk, Tomáš, Oldřich, Bořivoj, Vlastimil, Ladislav,

 

Helena, Libuše, Markéta, Miluše, Jiřina, Růžena, Ivana, Pavla, Šárka, Jítka

Blažena, Pavla, Zlata, Milena

 

 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ Vokativ (Oslovení)

Aleš Aleši! ž, ř, č, š, j + i

tatínek tatínku! k, ch + u

Adam Adame! другие согл. + e

Eva Evo! a + o

Marie Marie! e + e

paní paní í + í

--tr = tř Petře! - dr = dř Alexandře! -ec = če chlapče!

Karle! Petře! Richarde! Vladimíre! Václave! Tomáši! Pane Wagnere! Pane profesore! Paní učitelko! Dědečku! Dano! Olgo! Paní Wagnerová! Slečno! Maminko! Bratřičku! Sestro! Pane ministře!

 

Cvičení:

 

1. Дополните диалоги :

........................................................... Ano, to je Pavel Pokorný.

...........................................................Ne, není ošklivý a starý.

.......................................................... Je mladý a hezký.

.......................................................... Ano, to je syn pana Jana.

........................................................... Ne, paní Jana není stará.

............................................................ Je mladá a hezká.

 

2. Отвечайте по образцу : Je lampa velká ? Ne, lampa není velká, je malá.

Je profesor mladý (starý) - Je ta žena ošklivá? (hezký) - Je to ditě malé?

(velký) - Je ten chlap ženatý? (svobodný) - Je tva matka zdravá? (nemocný)

 

3. Скажите по образцу : profesor - ten jeden profesor

studentka, slovník, kniha, pán, muž, dítě, žena, sousedka, pes

 

4. Вставьте нужные окончания:

 

To je pan Pokorn_ , a to je paní Pokorn_ . Tohle je pán Vondráček a paní Vondráč_ _ _ _. Pan_ Vondráč_ _ _ _ je manželka pan_ Vondráč_ _. Pan_ Pokorn_ je moc hezk_ a mlad_. Je moc vesel_ a hodn_. Jmenuj_ se Jana.

jejích dcera je mal_ a také hezk_ . Ta studentka je pan_ Kovalčuk_ _ _.

 

5. Образуйте женские варианты фамилий: pán Kundera - paní Kunderová

Janáček, Hášek, Poláček, Drobek, Bečvář, Hlaváč, Klaus, Nazarov,

Pinčuk, Forman, Ivaškevič, Novotný, Suchý, Rychlý, Charanza, Švacha

 

6. Образуйте звательный падеж :

 

Pavel, Honza, Jaroslav, kolega, pan inženýr, kočička, zajíček, miláček, František, paní doktorka, dcera, strýček, pan Zeman, paní profesorka, paní Marie, Bobeš, Petr, pan stražmístr, pan major, holčička

 

7. Переведите на русский язык:

 

Кто эта высокая женщина? Это моя сестра. Как её зовут? Её зовут Да-на. Кто этот больной мужчина? Это пан Кучера. Мой брат весёлый и интеллигентный. Привет! Как называется этот город? Кто этот маль-чик? Это её сын? Это ужасная машина. Эта грустная женщина - госпо-жа Вольф. Меня зовут Карел. Там бабушка и дедушка. Твою сестру зовут Злата? Это мои братья и сёстры. До свидания. Девушка, это ваш дом? Кто Вы, господин министр? Где вы, девушка? Мамочка, кто эта женщина? Я красивый, высокий и добрый мужчина. Тебя зовут не Эва. Это не дети. Я не больной мальчик, я очень здоровая и толстая девочка.

 

 

УРОК 6

 

-В чешском языка конструкция “у меня есть” выражается при помощи глагола “иметь” - mít:

Спряжениеглагола mít:

 

1. mám máme 1. nemám nemáme

2. máš máte 2. nemáš nemáte

3. má mají 3. nemá nemají

Mám knihu.У меня есть книга.

Máš hodinky? У тебя есть часы?

Máme volný čas. У нас есть свободное время.

Nemám peníze. У меня нет денег.

Nemáte sestru? У вас нет сестры ?

Nemájí dům. У них нет дома.

Máš kávu? У тебя есть кофе?

С глаголами mít (иметь), chtit(хотеть), vidět (видеть), znát(знать) употребляются существительные в винительном падеже.

 

. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ единственного числа AKUZATIVKoho? Co?

 

Nominativ Akuzativ

Mž To je ten můj nový soused. Znám toho méhonového souseda.

To je ten moderní cizinec. Znám toho tvého moderního cizince.

To je náš mladý učitel. Znám toho našeho mladého učitele

 

Mn To je ten můj nový slovník. Mám ten můj nový slovník.

To je ten tvůj moderní pokoj. Mám ten tvůj moderní pokoj.

 

Fž To je ta má nová učitelka. Znám tu mounovouučitelku.

To je tá naše stará babička. Znám tu tvou starou babičku.

Fn To je ta tvá stará kniha. Mám tu tvou starou knihu.

To je moderní restaurace. Vidím tumodernírestaurace.

To je tá nová skříň. Vidím tu novou skříň.

 

Nž To je to malé ditě. Znám to malé ditě.

Nn To je tvé nové auto. Vidím to tvé nové auto.

To je staré umění. Znám to staré umění.

 

TEXT 1.

TO JSEM JÁ!

 

Ahoj! To jsem já! Jmenuji se Petr. Mám velkou rodinu. Mám matku, otce, babičkua dědečka. Mám ještě malou sestru. Ta je moc hodná a veselá. Jmenuje se Helena. Mám také kamarádku, ta se jmenuje Zuzana,je moc hezká. Má rodina má dům, je velký a moderní. Matka má auto. Je nové a drahé.

 

Поставьте вопросы к тексту. Ответьте на них.

Запомните:

 

znát знать vědět знать vidět видеть chtit хотеть

1. znám známe 1. vím víme 1. vidím vidime 1. chci chceme

2. znáš znáte 2. víš víte 2. vidíš vidite 2. chceš chcete

3. zná znají 3. ví vědí 3. vidí vidí 3. chce chtějí

 

 

Cvičení:

 

1. Ответьте на вопросы:

 

Máš dům ? Vidiš sešit ? Máš magnetofon ? Vidiš bratra ? Máš dědečka ? Máš knihu? Máš matku ? Máš kočku ? Máš kamarádku ? Vidiš kávu ?

 

2. Поставьте подходящие по смыслу ответы:

 

Znáš mého bratra? ........................................................................................

Máš časopis? ........................................................................................

Máš černou kávu? .......................................................................................

Vidiš svou babičku?....................................................................................

Máš auto? .......................................................................................

Chceš pivo? ........................................................................................

Chceš kávu? .......................................................................................

Máš vysoký dům? .......................................................................................

Znáš mladého muže?.....................................................................................

 

3. Спросите у соседа, есть ли у него тетрадь, деньги, машина, бабушка,магни-

тофон, подруга, время ? Спросите у соседа, нет ли у него кофе, словаря, сахара, семьи, знает ли он ту красивую девушку, видит ли он того старого профессора

4. Составьте предложения по образцу: Co to je? Je to pes? Máš psa?

Слова для составления: dědeček, byt, magnetofon, chleb, soused, hoch, syn, film

5. Восстановите вопросы :

......................................................................Ne, knihu nemám.

.................................................................... Ne, tvého kamaráda neznám.

..................................................................... Ano, máme auto.

.................................................................... Ano, mají peníze.

................................................................... Ne, kolo nevidím.

................................................................... Ano, znám jeho sestru.

.................................................................... Ne, nemají babičku.

 

6. По образцу составьте предложения:Vzor: Mám /nová/ kniha

= Mám novou knihu

Mám milá dcera

Petr má česká profesorka

Mají hezká maminka

Máme stará rodina

moderní kamarádka

Mám hodná manželka a dobrý manžel

Máme chytrá studentka a špatný student

Máme nová profesorka a starý učitel

Máte mladá dívka a vysoký chlapec

Máš malá dcera a hodný syn

 

7. С глаголами mít, chtit, znát, составьте предложения, употребив cловосочетания:

 

český slovník, plzeňské pivo, dobrá sekretářka, ruská vodka, černá káva, nová sousedka, malá sestra, smutná dívka, moderní restaurace, stará škodovka, velká rodina, má milá babička

 

8. Составьте предложения по образцу:

To je pan Kudláček a paní Kudláčková.

Znám pana Kudláčka a paní Kudlačkovou.

 

To je pan Klaus a paní Klausová. To je pan Parolek a paní Parolková. To je

pan Dlouhý a paní Dlouhá. To je pan Beneš a paní Benešová. To je pan

Wágner a paní Wágnerová. To je pan Hrabal a paní Hrabalová.

 

Tomáš Veselý, Helena Filipová, Lída Beránková, Zdena Molavcová, Karel Nesvadba, Libor Kovář, Pavel Pospišil, Zdeněk Švacha

 

 

Text 2. CO KDO MÁ?

1. Eva je mladá. Je vdaná. Má hodnéhomuže. Je taky mladý. Má ma-lý plat. Eva je doma. Má malé děti, malého syna a malou dceru. Mají malý byt, jen jeden pokoj a kuchyň. Nemají balkón ani terasu, mají jen malouchodbičku. Nemají telefon. Mají malou koupelnu a starou nemoderní prač-ku. Mají starý černobílý televizor, ale je rozbitý. Mají velké radio a malý magnetofon. Nemají auto ani chatu, mají jen dvě kola. Eva má starosti, ale stále má dobrounáladu. Eva je veselá.

2. Janauž není mladá. Je vdaná a taky má hodného muže. Děti už má velké. Má syna studentaa dceru školačku. Má dobroupráci a dobrý plat.

Jeji muž taky má dobroupráci. Mají dobrý byt, mají koupelnua balkón. Mají barevný televizor, ale je starý. Mají starou automatickou pračku a ledničku. Mají chatu i starouškodovku. Mají zahradu. Jana má velké starosti.

 

3. Simonaje velmi mladá. Je vdaná a nemá děti. Má moc dobroupráci a velký plat. Její manžel má také moc velký plat. Má krásnouvilu. Má japon-ský barevný televizor a video. Má také americkou automatickou pračku. Má moc velkouterasu. Má krásnouvelkou zahradua moderní zahraniční auto. Simona má všechno. Ale není veselá. Starosti nemá, peníze má. Proč je stále smutná? Protože chce mladého muže.

Slovníček:

 

plat зарплата vdaná замужем

kuchyň кухня školačka школьница

chodbička коридорчик barevný цветной

koupelna ванная lednička холодильник

pračka стиральная машина škodovka “Шкода”

chata дача starosti заботы

kolo велосипед vila вилла

stále постоянно zahraniční иностранный

nálada настроение všechno всё

 

 

1. Co má Eva? 2. Co má Jana? 3. Co má Simona? 4. Máte moderní vilu?

5. Co chcete mít ?

Предлоги, употребляемые с винительным падежом:

mezi a) между (куда?) vlezt mezi otce a Hanu. Влезть между отцом и Ганой.

mimoa) кроме Byli všichni mimo Janu. Были все, кроме Яны

b) мимо Prošel mimo nás. Он прошёл мимо нас.

c) вне mimo oblast zájmu Вне области интересов

na a) на (куда?) jet na Moravu ехать на Мораву

b) на сколько jet na týden ехать на неделю

c) для láhev na mléko бутылка для молока

o a) на сколько o dva roky starší на два года старше

b) о udeřit se o stůl удариться о стол

ob a) через ob den через день

po a) по po pás ve vodě по пояс в воде

b) в течение po celou zimu в течение всей зимы

pod a) под (куда?) pod stůlпод стол

pro a) для koupit pro babičku купить для бабушки

b) из-за pro nemoc из-за болезни

c) за что jsme pro mír мы за мир

d) за чем jít pro mléko идти за молоком

e) про číst pro sebe читать про себя

před a) перед (куда?) postavit před dům поставить перед домом

přes a) через, сквозь jít přes most идти через мост

b) больше чем Byl tam přes rok. Он был там больше года

skrz а) через, насквозь jet skrz město ехать через город

za a) за (куда?) za roh за угол

b) через сколько za měsíc через месяц

c) за сколько napsát za dva dny написать за два дня

Прошедшее время глаголов Préteritum

být byl jsem,_byla jsem byli jsme, byly jsme

byl jsi byl jste, byla jste

byl, byla, bylo byli, byly, byla

Byl jste tam? Byl jsem včera večer doma. Na stole byly knihy. Jana a Petr byli v kině. Byly dvě hodiny. Co jste dělal, pane Kundro?

 

-at, -át = -al čekat - čekal, psát - psal

-it, -ít = -il koupit -koupil, pít- pil

-et = -el myslet - myslel

-ovat = -oval studovat - studoval

УРОК 7

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ LOKÁL

 

В предложном падеже единственного числа существитель- ные с твёрдой основой имеют следующие окончания:

 

1. l - z - s + -e

M časopis v časopiseв журнале

stůl na stoleна столе

mráz o mrázeо морозе

F škola ve školeв школе

váza o vázeо вазе

mísa o míse о миске

N divadlo v divadleв театре

 

 

2. b - p - v - f - d - t - m - n + -ě

M balet o baletěо балете

národ o národěо народе

dům v doměв доме

F fakulta na fakultě на факультете

sauna v sauněв сауне

káva v kávěв кофе

N kino v kiněв кино

auto v autěв машине

 

 

3. k - h - ch - r - g (M, N) и заимствованные слова + -u

M park v parkuв парке

břeh na břehuна берегу

dialog v dialoguв диалоге

rozhovor o rozhovoruо разговоре

N metro v metruв метро

Bělorusko v Běloruskuв Беларуси

 

 

F + e

taška v tašce -ka = -ceв сумке

Praha v Praze -ha = -zeв Праге

Věra o Věře -ra = -řeо Вере

socha na soše -cha = -šeна скульптуре

Riga v Rize -ga = -ze в Риге

 

4. ž - š - ř - č - ď - ť - ň - c - j + -i

M pokoj v pokoji в комнате

konec na konci в конце

talíř v talíři в тарелке

F pláž na pláži на пляже

restaurace v restauraci в ресторане

N moře v moři в море

umění o umění об искусстве

Предлоги, употребляемые с предложным падежом:

 

o = a) о ком - o učitelce, об учительнице

b) в (время) o půlnoci в полночь

c) во время - o svátku во время праздника

 

na = a) где ležet na stole лежать на столе

 

po = a) по po městě по городу

b) после po obědě после обеда

c) через po hodině через час (по истечении)

 

při = a) во время, за při obědě во время обеда

b) при při sobě при себе

v,ve= a) в v divadle в театре

b) на v práci на работе

c) по odborník v chemii специалист по химии

d) время v tomto roce, в этом году

v dubnu в апреле

 

Text

POKOJ

 

Tady je dům, v domě je velký obyvácí pokoj. V obyvácím pokoji stojí hnědý stůl a hnědá židle. Na židlisedi mladý muž. Jmenuje se Honza. Studuje na pravnickéfakultě. Nalevo je gauč, na gaučije kočka. Napravo je malý stůl. Na stole je barevná televize a kniha. Vzadu stoji velká skřiň, na skřini jsou knihy. Na okně stoji květina. Na podlaze je koberec. Naproti je restaurace. V restauracipracuje má známá, jmenuje se Eva. Na ulicije auto, v autě je dívka.

Děti jsou ve svém dětském pokoji. Jejích maminka je v práci. Jejích sestra je v kině. Na malé posteli leží velký pes. O jejích tatínkovinic neví-me. O dědečkovi víme, že bydli na venkově. O babičce víme, že je v ne-mocnici, má anginu.

 

Slovníček: tady = тут, obyvácí pokoj (m) = гостиная, židle (f)= стул, gauč(m) = диван , skřiň(f) = шкаф, květina (f) = цветок, koberec (m) = ковёр

venkov(m) = деревня, провинция

 

Cvičení:

1. Ответьте на вопрос Kde je ? употребляя предлоги v, na, o

 

a) kdo? kde?

 

profesor, dcera, žena, je ulice, park, obchod, kino, banka,

kluk, pes, děti, auto, jsou nemocnice, divadlo, tramvaj, metro

kniha, dívka, student, škola, prodejna, Polsko, koupelna

člověk, dědeček, syn Kanada, křeslo, opera, Kladno

 

Kde jsou?

 

b) Brno, Ostrava, Toronto, Minsk, Praha, Finsko, Liberec, Texas, Rakous-ko, Hradec, Vídeň, Malta, Afrika, Varšava, Brest, Grodno, Borisov, Orša

 

c) kde?

 

stůl, křeslo, fakulta, kniha, lampa, magnetofon, video, počitač, podlaha

Прилагательные и местоимения в предложном падеже имеют в единственном числе следующие окончания:

 

 

M ten moderní park v tom novémparku

můj moderné dům v mémmoderním domě

ten tvůj zelený koberec na tvémzeleném koberci

ten náš pokoj v tom našem pokoji

 

F ta stará kniha v staréknize,

má letní restaurace v letní restauraci

naše filologická fakulta na našifilologickéfakultě

 

N to staré divadlo v tomstarém divadle

naše moderné auto v našem moderním autě

Cvičení:

 

1. В чём есть, а в чём нет сахара (V čem je a v čem není cukr):

 

Plzeňské pivo, kakao, studené mléko, višňový kompot, suché víno, černá káva, zeleninová polévka, pečené maso, smažená ryba, ruská vodka

2. Употребите в предложном падеже:

a)

moderní dům, dobrý hotel, nový svetr, staré město, červený taxik, moderní tričko, pražská škola, velký autobus, nový slovník, manželská postel, praž-ské metro, varšavské letiště, Jížní Amerika,

 

b)

ten můj byt, ten můj slovník, ta moje práce, ten můj nový program, ten můj starý učitel, ta moje stará košile, ta moje moderní chata, ta moje nová kniha

 

c)

na: zahrada, univerzita, pošta, postel, ulice, klinika, ruka, penze, Kypr, západ, počítač, papír, sever, hrad, konec, začátek, oběd, koncert

 

v: město, jídlo, čajník, svetr, kostel, Benešov, moře, Moskva, Krumlov, Berlín, koňak, salát, listopad, motor, čaj, kalendář, koupelna

 

o: matka, kniha, dcera, kočka, divadlo, televize, cukr, květina, Nataša,

Eva, Jířina Pokorná, stará babička, hezká dívka, nová profesorka

 

po: pokoj, ulice, měsíc, kino, půlnoc, park, podlaha, stěna, trava

 

 


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2022 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7