Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

 

 

 

 

Некоторые глаголы, употребляющиеся только с предлогами дательного падежа
branit se proti něčemu сопротивляться чему-то

chránit něco proti něčemu защищать что-то от чего-то

bojovat proti něčemu сражаться против чего-то

patřit k něčemu, k někomu принадлежать чему-то, кому-то

přiznát se k něčěmu признаться в чём-то

přirovnat něco k něčemu сравнить что-то с чем-то

 

Ответьте:

 

Neřekněš to své kamarádce?.........................................................................

Budeš tomu pánovi tykat?.............................................................................

Budeš navštěvovat svého přítele?.................................................................

Chceš otci poděkovat za dárek?...................................................................

Rád pomáhaš mamince?................................................................................

Telefonuješ často své babičce?.....................................................................

Kdy dáš manželovi to víno?..........................................................................

Dáš manželce tu knihu?.................................................................................

Vrátíš profesorce ten slovník?.......................................................................

Cvičení:

 

1. Поставьте правильную форму личного местоимения:

ty Řeknu.......... to zítra............. napišu až za týden.

vy Děkuju...... moc. Hned......... to ukažu.

on Dám........ ten slovník. Je....... zima?

ona Přijdu k..... v šest hodin. Líbí se......... ten obraz?

oni Jaký dárek......... koupiš k svátku?

 

2. Ответьте:

 

Kolik je vám let? Je vám zima nebo teplo? Mám čas ve čtýri. Hodí se vám to? Kdo vám to koupil? Kdy vám bude Petr telefonovat? Je vám líto, že nejste v Praze? Kdy ke mně přijdete?

 

3. Спросите соседа, сколько ему лет, хочет ли он поблагодарить вас, когда он позвонит вам, тепло ли ему, купит ли он вам черный кофе,

4. Раскройте скобки:

 

Nevěřím tomu (hoch, básník, doktor, biolog, chlap, soused).

Dáme knihu (Karel Novák, Petr Strnad, Marcela Fojtiková, Eva Hodná)

Jdeme zítra k (můj dobrý kamarád, český student, veselý muž, jeho strýc)

 

5. Ответьте по образцу: Videl jste Tomáše? - Ano, viděl jsem ho.

 

Znal jste pana Dvořáka? Koupila matka ten cukr? Máš smaženou husu? Pil jste černou kávu? Koupil jsi černé pivo?

 

6. Ответьте по образцу:

 

a) Ke komu půjdete zítra? = Ke svému starému kamarádovi.

b) Komu zítra zatelefonuješ? = Svému starému kamarádovi.

 

sobota - můj starší bratr, pátek - kamarád Michal, středa - můj dědeček, neděle - náš nový učitel, úterý - Václav Hrabal, zítra rano - naše česká učitelka, čtvrtek - paní profesorka, večer - má nová dívka

 

7. Komu to mám dát?

 

sestra Vlasta, marie, Lucie, Zuzana, Pavel, Eva, Vladimír, Tomáš, tatínek, tvoje maminka, tvá babička, její mladší sestra, její syn, její šéf, jeho ředitel

 

8. Nerozumím čemu?

 

ten dlouhý dopis, to poslední cvičení, televizní program, ta česká instrukce, ta nová politika, to latinské slovo, ta stará česká kniha, ta moderní hudba.

 

9. Ke komu chceš jít na návštěvu?

 

paní Ivanka Dvořáková, paní Lída Velká, pan ministr, pan Novák, pan prezident, americký milionář, anglická kralovna, paní Jířina Navratilová,

pan Hubený,

 

10. Образец: Nechodím do kina, chodím k bratroví

 

hospoda - jeho manželka, kavárna - tvá sestra, cukrárna - naše babička, práce - ten znamý doktor, Viktor - Pavel, pan Soukup - pan Taborský

 

УРОК 10

 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ INSTRUMENTÁL

 

s kým? s čím?

M ten náš nový dům tím naš ím nov ým dom em

ten váš moderní byt tím vaš ím modern ím byt em

ten můj nový učitel tím mým nov ým učitel em

tento svůj starý muž tímto svým star ým muž em

 

F ta tvá nová žena tou tvou novou ženou

ta tvá moderní restaurace tou tv ou modern í restaurac i

má noví kožená židle m ou nov ou kožen ou židl i

naše velká světlá místnost naší velk ou světl ou místnost í

 

N to mé nové auto tím mým velk ým aut em

naše moderní město naším modern ím měst em

to její jižní moře tím jejím jižn ím moř em

 

Предлоги, сочетающиеся с творительным падежом:

 

s, se с, со Jdu s kamarádkou z kina

před a) перед (место) Auto je před divadlem.

б) назад (время) Udělal to před hodinou.

pod под Věci jsou pod skřini

nad над Obraz je nad stolem

za за Boty jsou za křeslem.

mezi между Petr sedí mezi Janou a Zuzanou.

 

Jak jedeme a čím? Vlakem, autem, autobusem, metrem, taxikem, - jdeme pěšky

čím jíme, čím děláme? Jíme lžici, píšeme tužkou

Прочитайте примеры:

Tomáš je se svou sestrou. Na stole stojí láhev s mlékem. Před naším domem stojí nějaké auto. Pošta je za Národním divadlem. Helena sedí mezi Tomá-šem a Evou. Mám chatu za městem.

 

Cvičení:

 

1. Jím (nůž, lžice, vidlička, ruka).

Piji kavu s (mléko, cukr, kamarádka, můj kolega).

Jím chleba s (máslo, džem, sýr, salám).

Jedu (auto, tramvaj, taxik).

Budu před (kino, divadlo, restaurace, škola, obchod).

Přijde před (oběd, konference, představení).

Tvoje věci jsou pod (stůl, skříň, křeslo, židle).

Jsem není spokojený s (profesor, lekce, bufet, naše knihovna).

Půjdu do kina s (Vášek, Petr, Marcela, můj soused, tvůj bratr).

2. Ответьте по образцу: Kde je stanice metra? - Hned za tím parkem.- A kde je ten park? - Hned za......

park, ten most, divadlo, ten dům, ta známá pražská kavárna, tvoje fakulta,- ta čínská restaurace, to malé náměstí, ta samoobsluha, ten velký hotel

3. Скажите по образцу: Byl jsem nadšený tím koncertem.

 

Anežský klášter, Svatovítský chrám, Staroměstský orloj, Staroměstské ná-městí, Karlův most, chrám svatého Muikulaše, Loreta, Zlatá ulička, Karl-štejn, Konopiště, Národní divadlo, ten Formanův film, Brno, Tatranská Lomnice

 

4. Jsem ráda, že se vám ta práce líbí. - Ano, jsem spokojen s tou prácí.

 

ubytovna, hotel, byt, pokoj, kurs, nábytek, kancelář, program, exkurse

 

5. S kým mluvíš? - S Pavlem.

 

Monika, dcera, Věra, Karel, Tomáš, Aleš, Olga, Marie, pan prezident, tvoje žena, tvůj manžel, tvůj učitel, můj šéf, tvoje maminka, naše sekretářka, její bratr, náš nový kolega

6. S čím chceš tu kávu? - šlehačka, vaječný koňak, karamel, čokolada

S čím chceš chlebíček? - sýr, šunka, salám, vejce

S čím chcete čaj? - cukr, citrón, med, rum, mléko

S čím chcete coka-colu? - citrón, led

 

7. Jaký byt hledáte? - Hledám byt s koupelnou.

 

pěkný balkón, velká terasa, ústřední topení, velká hala, velka kuchyně, plyn, nábytek, telefon, přislušenství, velké okno

 

8. Nechce být studentem, chce být učitelem. - Nechce být učitelem, chce být.....

 

- ředitelka, doktorka, spisovatelka, kuchařka, žena v domacnosti

- ředitel, inženýr, univerzitní profesor, ministr, pilot, generál, spisovatel,

 

9. Kde se uvidíme? - Před kinem.

 

hlavní vchod, Národní divadlo, restaurace, váš hotel, vaše škola, stanice metra, Hlavní nádraží, Obecní dům, Prašná brána, Hlavní pošta,

 

10. Kde je moje pero? - Pod tím velkým stolem.

 

tužka - ta žlutá židle, slovník - to široké okno, učebnice - ta černá taška, pe-něženka - to modré sako, kalendář - ten červený svetr, sešit - ten německý slovník, svetr - ta hnědá postel

 

11. S čím?- s tvým novým bytem

 

jeho starý klíč, jeho sympatická kamarádka, její mladší sestra, její nové au-to, naš občanský průkaz, jejich nový prezident, jeho nová práce, jeho nová košile, našé staré kolo, váš mladší syn, ta naše sekretařka, ten tvůj hezký chlap, muů velký byt, tvá černá kočka, tem jeho malý pes

12.

 

Vratil se před (hodina, měsíc, týden)

Odešel před (oběd, konference, poledne)

Boty jsou pod (stůl, židle, křeslo, skříň)

Do kina jdu s (dcera a syn, můj kolega, Alena a Tomáš)

Jím chleba s (máslo, džem, sýr, salám)

Mám kafe s (mléko, cukr, rum, šlehačka)

Модальные глаголы

Muset Musím jet musíme jet долженствовать,

musíš jet musíte jet нужно,

musí jet musí jet придётся

 

Musím si koupit jízdenku. Я должен купить проездной билет.

Musím hodně studovat. Я должен много учиться.

Musím jít spát. Я должен идти спать

Musís se podívat, kde je. Ты должен посмотреть, где она.

 

Chtít Chci jít chceme jít хотеть

chceš jít chcete jít

chce jít chtějí jít

 

Chcete jít do kina? Вы хотите идти в кино?

Ne, nechcí kávu. Нет, я не хочу кофе.

 

Smět Smím jít smíme jít сметь, иметь право

smíš jít smíte jít

smí jít smějí jít

 

Nesmím kouřít. Мне нельзя курить.

Smíme jít do kina? Нам можно пойти в кино?

Smím vstoupit? Мне можно войти?

 

Moct = moci Můžu (mohu) můžeme мочь

můžeš můžete

může můžou (mohou)

 

Už můžeme jít domů. Мы уже можем идти домой.

Můžete se na to podívat? Вы можете на это посмотреть?

Nemůžu jet do Prahy. Я не могу ехать в Прагу.

 

Umět Umím (český) umíme знать, уметь

umíš umíte

umí umějí

 

Umím vařit dobrou kávu. Я умею варить хороший кофе.

Tomáš neumí anglicky. Томаш не знает английского.

Neumějí mluvit česky. Они не умеют говорить по-чешски.

 

Mít Mám máme нужно, необходимо,

máš máte следует

má mají

 

Máš koupit nový slovník. Тебе нужно купить новый словарь.

Mám přijít v sobotu? Мне нужно прийти в субботу?

Máme už běžet do školy. Мне нужно бежать в школу.

 

Сравните:

Mám koupit auto. Мне нужно купить машину.

Smím koupit auto? Мне можно купить машину?

Musím koupit auto. Я должен купить машину.

Chcí koupit auto. Я хочу купить машину.

Můžu koupit auto. Я могу купить машину.

Umím kupovat auto. Я умею покупать машину.

Cvičení:

 

1. Отвечайте по образцу: Studuju češtinu. (muset) -Musím studovat češinu.

 

Nakupujeme (muset)....................................................................................

Odpočívaš večer? (moci).............................................................................

Eva pracuje v obchodě (chít).......................................................................

Pan Kubát a paní Kubatová jedou do Prahy (chtít).......................................

Nepřijdeme pozdě (chtít)..............................................................................

Vysvětluje profesor novou gramatiku? (chtít)...............................................

Chodím pěšky (mít).....................................................................................

Už vystupujeme? (mít).................................................................................

Jana a Dana chodí do kina (smět).................................................................

 

2. Запретите Гелене это делать по образцу: Heleno, nesmíš..................

 

Můžu tady odpočívat?...................................................................................

Můžu během lekce mluvit?...........................................................................

Můžu v nemocnici kouřit?............................................................................

Můžu jet v sobotu do Brna?..........................................................................

 

3. Вставьте по смыслу глаголыmít, muset

 

Jak se..............? Já se............... moc dobře............ každý den brzo vstá-vat. Večer................... studovat.................... se naučit dobře česky. Můj kamarád...................... tady holku..................... mi napsat. Tu čokoládu koupit prostě...................!................ to udělat do večera.

 

4. Используя разные модальные глаголы. составьте предложения со следующими

словосочетаниями:

 

Dnes přijít, jít na koncert, udělat večeři, mluvit česky, chodit na kurs češ-tiny, platit, brzo vstávat, jít na pivo, pít, jet do Ameriky, smažit husu

 

5. Скажите по-чешски, что вы можете и не можете делать, что вы должны и что не должны делать.

 

6. Вставьте нужные модальные глаголы:

 

.......... se vás na něco zeptát?............ na mě chílku počkát? Dnes nikam nepůjdu,.......... se učit. Venku............. zůstat do sedmi hodin. Odjet domů............. do pátku. Zeptej si tatínka, jestli............ jít ven. Zítra to............ být hotové. Lékař říkal, že ne.............. chodit na slunce. když mu budeš něco.............,............. zatelefonovat. Matka řekla, že.......... jít domů.

 

7. Переведите:

а) Мне нужно ходить пешком. Вы не имеете права (вам нельзя) курить в комнате! Я могу каждый день смотреть телевизор. Вы хотите черный кофе? Вы должны много учиться. Мне нужно идти на факультет. Мы не хотим говорить по-русски. Я умею варить хороший чай. Вы можете ходить на работу. Нам можно это купить? Я не должен пить пиво. Я могу много работать. Они не знают английского. Вы не должны это делать. Они не хотят ехать в Прагу. Я живу со своей сестрой. Вчера я говорил с Томашем и его старой подругой. Твой словарь находится под большим шкафом. Мой факультет - за тем большим новым оте-лем. Перед большим магазином находится парк с игровой площадкой. За тем современным театром вы можете увидеть мой дом. С кем ты разговаривал вчера? Ты доволен этой симпатичной девушкой?

 

УРОК 11

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2023 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...