Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ GENITIV
Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

В родительном падеже единственного числа имеются следующие окончания:

 

а) у существительных мужского рода с твёрдой основой, у суще-ствительных женского рода на и среднего рода на

 

M obchod do obchodu chleba

autobus do autobusu syra

hotel do hotelu lesa

 

F Praha do Prahy

koupelna do koupelny

škola do školy

Evropa do Evropy

 

N město do města

kino do kina

Bělorusko do Běloruska

 

б) у неодушевлённых существительных мужского рода и суще-ствительных женского рода с мягкой основой, а также у существи-тельных женского и среднего рода с окончанием -е.

 

M pokoj do pokoje

konec do konce

nůž bez nože

 

F nemocnice do nemocnice

Azie do Azie

postel do postele

skříň do skříně

 

N moře do moře

slunce bez slunce

 

Вопросы: U koho? U čeho? Odkud? Bez čeho? či to je auto?

У одушевлённых существительных мужского рода твёрдого ти-па всегда имеется окончание , а у существительных мягкого типа имеется окончание :

 

bez studenta, bez pána, u muže, u přítele, u lékaře, od dědečka, od otce

 

Прочитайте, раскрыв скобки:

Jdeme do kina bez: (kamarád, soused, bratr, svetr, Eva, Tomáš, čepice)

My jsme z : (Praha, nemocnice, fakulta, dům, Liberec, divadlo)

Peníze jsou u: (Petr, Honza, strýc, student, babička, neteř, tchan)

Bydlime u : (kino, Plzeň, most, nemocnice, škola, divadlo, matka)

Dům je okolo: (park, banka, pomník, univerzita, věž, metro, moře)

Jedeme do : (Praha, Londyn, Grodno, strýc, bratr, tchyně, sestra)

 

Местоимения и прилагательные склоняются следующим образом:

 

M ten náš dobrý bratr bez toho našeho dobrého bratra ten mladý soused od tvého mladého souseda

své moderní auto do svého moderního auta můj mílý otec do mého milého otce

 

F ta nová dobrá studentka bez nové dobré studentky tvá stará babička od tvé starébabičky

vaše moderní nemocnice do vaší modernínemocnice

N své velké divadlo do svéhovelkéhodivadla naše moderní metro od našého moderního metra

 

Запомните:

kousek (čeho?) - cukru, másla, čokolády, jablka, papíru,

mnoho, málo - vody, mléka, piva, kávy, času, limonády, soli, oleje,

 

litr, část, kilo, metr, trochu, hodně, dost + Genitiv

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

 

jít идти jet ехать

choditходить jezdit ездить

 

jít 1. jdu 1. jdeme Jdu pro kávu. Nejdeme do kina.

2. jdeš 2.jdete Kam jdeš? Jdete domů?__

3. jde 3.jdou Petr jde k babičce. Rodiče jdou do divadla.

 

chodit 1. chodím 1.chodíme Každý den chodím do práce.

2. chodíš 2. chodíte Každý měsíc chodiš do školy.

3.chodí 3. chodí často chodí na polokliniku.

 

jet 1. jedu 1. jedemeDnes jedudo Prahy. Jedeme taky.

2.jedeš 2.jedeteNejedeš tam? Jedete k moři?

3. jede 3. jedouEva jede metrem. Jedou za den.

 

jezdit 1.jezdím 1. jezdíme Každý den jezdím na návštěvu.

2.jezdíš 2. jezdíteJak často tam jezdíš?

3. jezdí 3. jezdí Babička jezdí na venkov.

 

 

Вставьте нужные по смыслу глаголы движения:

 

Včera jsem........... hěšky, ale .................. jsem autobusem. (Vy) ..............

na hodiny češtiny? Nomáš ............... často ke své přitelkyni. Heleno, ...........

zítra do divadla? Nechci ----- sama. Martine, rád .................. do Rakouska?

Zítra mám .............. na poštu. Evo, každý den ............. metrem nebo ......... pěšky?

 

Запомните:

 

Jak často ? Každý den, občas, malokdy, zřídka, pravidelně, denně,

měsíčně, ročně, týdenně, ob den

 

Глаголы letět= лететь běžet = бежать

létat = летать běhat = бегать

 

1. letím 1. letíme 1. běžím 1. běžíme

2. letíš 2. letíte 2. běžiš 2. běžíte

3. letí 3. letí 3. běží 3. běží

 

 

1. létam 1. létame 1. běhám 1. běháme

2. létáš 2. létate 2. běháš 2. běháte

3. létá 3. létají 3. běhá 3. běhají

 

Text

Nákup

 

Dnes jdu do obchodu, mám koupit kousek sýra, litr mléka, trochu chleba a kilo cukru. Z domu jdu do banky a potom do obchodního domu. Mám velký hlad a proto kupuji v bufetu šalek černé kávy a kelímek salátu. Po jídle jdu do stanicemetra a jedu do malého divadla. Tam pracuje má se-stra. Na čisté ulici vidím známou dívku, která také jde do nového moderní-ho obchodního domu. Jdeme tam spolu. Jdu bez velkétašky, protože v ob-chodním domě je oddělení koženégalanterie, můžu tam tašku koupit. Ze školy už má přijít má dcera, od babičky přijede můj manžel. Večer půjde-me do kinanebo do divadla.

 

Slovníček:

 

šalek чашка obchodní dům универмаг

kelímek пластмассовый стаканчик taška сумка

stanice станция kožený кожаный

spolu вместе

 

Cvičení:

 

1. Данные словосочетания используйте с предлогом bez:

dobrý přítel, dobrý učitel, moderní auto, dobrá přítelkyně, dobrá učitelka, dlouhá postel, čistá košile, dobrý oběd, plzeňské pivo, černá káva, anglický slovník, dobrá mapa, investiční banka, zahraniční pomoc, teplá voda

 

ten váš kulturní program, ten tvůj zeleninový salát, ta vaše dobrá zpráva, to tvoje nové auto, to moje nové křeslo, ten můj nový čajník, ten tvůj japon-ský fotoaparát, ta vaše nová sekretářka

 

2. Восстановите по образцу: chrám - svatý Vít = chrám svatého Víta

chrám -svatý Mikuláš, byt - můj dobrý přítel, okno - můj pokoj, manžel - má kamarádka, fotografie - má maminka, sekretářka - náš ředitel, kurs - jazyková škola, budova - české ministerstvo, politika - naše česká vláda, program - Stavovské divadlo, opera - Bedřich Smetana, socha - svatý Vác-lav, film - režiser Miloš Forman, peníze - tvůj mladší bratr

 

3. Ответьте: Kam jdeme?

 

letní kino, zahradní kavárna, tvé červené auto, ta nová cukrarna, stará bílá tramvaj, ten malý hotel, moravská vinárna, můj nový byt, dětské divadlo, zoologická zahrada, saroměstská radnice, to velké letadlo, tvá kuchyň

 

 

4. Составьте фразы по образцу:

pán Kučera - pán Kučera je manžel paní Kučerové

pán Bobeš, pán Sykora, pán Staněk, pán Frühaufer, pán Růžička, pán Vlček, pán Klaus, pán Charanza, pán Kozlov, pán Sykora, pán Novotný, pán Zich

 

5. Раскройте скобки:

a)

Jan čekal u (strom, obchod, lékař, syn, telefon, autobus, Petr, učitel)

Přišel bez (dáma, neteř, teta, přítelkyně, uniforma, kniha, radio, časopis)

Díval se do (slovník, kalendář, krabice, propast, sklo, papír, nebe, kuchyň)

Vyšel z (park, kavárna, kino, restaurace, děkanát, garáž, město, byt,)

 

b)

Zapsal si do (sešit).................................................... adresu (archivář).........

Dostal jsem to od (pan prodavač)..................................................................

Od (známá dívka)...................................... šel do (práce).............................

Z (otevřený sešit).................................... vypadl kousek (papír)....................

Dej do (zimní kabat)...................................................................... rukavice.

Přijdu do (půlnoc)......................................................

Vezmi si kousek (maso)................................. a trochu (čaj)..........................

Chci koupit ještě litr (mléko)........................... a čtvrtku (máslo)...................

Byl na stanici (metro)....................................................................................

Z (fakulta).................................. přijdu do (oběd).........................................

Půjdeš do (letní kino)...................... nebo do (zahrada)................................?

Pojedeme do (Brno)......................... a potom do (Vídeň).............................

Dana chodi do (obchodní dům).................................................... každý den.

Îe tam od (ráno) ................................ do (večer)..........................................

Letěl z (Londyn).................................. do (Madrid)......................................

 

 

6. Переведите на чешский:

 

а)

литр молока, немного сахара, мало черного кофе, много плзеньского пива, килограмм сыра, кусок хлеба, бутылка холодного лимонада, чашка горячего чая, стакан тёплой воды, много свободного времени,

мало сметаны (kousek, láhev, šalek, sklenice, hodně, litr, málo, trochu)

 

б)

без той молодой девушки, рядом с тем новым театром, вокруг старого дедушки, в течение этого года, от вашей новой учительницы, в тот новый город, до вашему договору (smlouva), иду в нашу новую больницу,

 

 

Запомните:

 

С родительным падежом употребляются предлоги:

do в Děti jdou do školy.

od от Mám dopis od sestry.

u поблизости от Sedi u vody.

z из Bratr přijel z Liberce.

vedle рядом с Vedle domu je park.

během в течение Behem měsíce byl v nemocnici.

kolemмимо чего-то Jdeme kolem divadla.

вокруг Studenti sedí kolem profesora.

podle по, согласно Podle zákona má být potrestan.

 

УРОК 9

 


Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015- 2022 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7