Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Родительный падеж Genitiv
 

В родительном падеже единственного числа имеются следующие окончания:

 

а) у существительных мужского рода с твёрдой основой, у суще-ствительных женского рода на и среднего рода на

 

M obchod do obchod u chleba

autobus do autobus u syra

hotel do hotel u lesa

 

F Praha do Prah y

koupelna do koupeln y

škola do škol y

Evropa do Evrop y

 

N město do měst a

kino do kin a

Bělorusko do Bělorusk a

 

б) у неодушевлённых существительных мужского рода и суще-ствительных женского рода с мягкой основой, а также у существи-тельных женского и среднего рода с окончанием -е.

 

M pokoj do pokoj e

konec do konc e

nůž bez nož e

 

F nemocnice do nemocnic e

Azie do Azi e

postel do postel e

skříň do skřín ě

 

N moře do moř e

slunce bez slunc e

 

Вопросы: U koho? U čeho? Odkud? Bez čeho? či to je auto?

У одушевлённых существительных мужского рода твёрдого ти-па всегда имеется окончание , а у существительных мягкого типа имеется окончание :

 

bez student a, bez pán a, u muž e, u přítel e, u lékař e, od dědečk a, od otc e

 

Прочитайте, раскрыв скобки:

Jdeme do kina bez: (kamarád, soused, bratr, svetr, Eva, Tomáš, čepice)

My jsme z: (Praha, nemocnice, fakulta, dům, Liberec, divadlo)

Peníze jsou u: (Petr, Honza, strýc, student, babička, neteř, tchan)

Bydlime u: (kino, Plzeň, most, nemocnice, škola, divadlo, matka)

Dům je okolo: (park, banka, pomník, univerzita, věž, metro, moře)

Jedeme do: (Praha, Londyn, Grodno, strýc, bratr, tchyně, sestra)

 

Местоимения и прилагательные склоняются следующим образом:

 

M ten náš dobrý bratr bez toho našeho dobr ého bratr a ten mladý soused od tvého mlad ého soused a

své moderní auto do svého modern ího aut a můj mílý otec do mého mil ého otc e

 

F ta nová dobrá studentka bez nov é dobr é studentk y tvá stará babička od tvé star é babičk y

vaše moderní nemocnice do vaší modern í nemocnic e

N své velké divadlo do svého velk ého divadl a naše moderní metro od našého modern ího metr a

 

Запомните:

kousek (čeho?) - cukru, másla, čokolády, jablka, papíru,

mnoho, málo - vody, mléka, piva, kávy, času, limonády, soli, oleje,

 

litr, část, kilo, metr, trochu, hodně, dost + Genitiv

 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

 

jít идти jet ехать

chodit ходить jezdit ездить

 

jít 1. jdu 1. jdeme Jdu pro kávu. Nejdeme do kina.

2. jdeš 2. jdete Kam jdeš? Jdete domů?__

3. jde 3. jdou Petr jde k babičce. Rodiče jdou do divadla.

 

chodit 1. chodím 1. chodíme Každý den chodím do práce.

2. chodíš 2. chodíte Každý měsíc chodiš do školy.

3. chodí 3. chodí často chodí na polokliniku.

 

jet 1. jedu 1. jedeme Dnes jedudo Prahy. Jedeme taky.

2. jedeš 2. jedete Nejedeš tam? Jedete k moři?

3. jede 3. jedou Eva jede metrem. Jedou za den.

 

jezdit 1. jezdím 1. jezdíme Každý den jezdím na návštěvu.

2. jezdíš 2. jezdíte Jak často tam jezdíš?

3. jezdí 3. jezdí Babička jezdí na venkov.

 

 

Вставьте нужные по смыслу глаголы движения:

 

Včera jsem........... hěšky, ale.................. jsem autobusem. (Vy)..............

na hodiny češtiny? Nomáš............... často ke své přitelkyni. Heleno,...........

zítra do divadla? Nechci ----- sama. Martine, rád.................. do Rakouska?

Zítra mám.............. na poštu. Evo, každý den............. metrem nebo......... pěšky?

 

Запомните:

 

Jak často? Každý den, občas, malokdy, zřídka, pravidelně, denně,

měsíčně, ročně, týdenně, ob den

 

Глаголы letět = лететь běžet = бежать

l état = летать běhat = бегать

 

1. letím 1. letíme 1. běžím 1. běžíme

2. letíš 2. letíte 2. běžiš 2. běžíte

3. letí 3. letí 3. běží 3. běží

 

 

1. létam 1. létame 1. běhám 1. běháme

2. létáš 2. létate 2. běháš 2. běháte

3. létá 3. létají 3. běhá 3. běhají

 

Text

Nákup

 

Dnes jdu do obchod u, mám koupit kousek sýr a, litr mlék a, trochu chleb a a kilo cukr u. Z domu jdu do bank y a potom do obchodní ho dom u. Mám velký hlad a proto kupuji v bufetu šalek čern é káv y a kelímek salát u. Po jídle jdu do stanic e metr a a jedu do mal ého divadl a. Tam pracuje má se-stra. Na čisté ulici vidím známou dívku, která také jde do nov ého modern í-ho obchodn ího dom u. Jdeme tam spolu. Jdu bez velk é tašk y, protože v ob-chodním domě je oddělení kožen é galanteri e, můžu tam tašku koupit. Ze škol y už má přijít má dcera, od babičk y přijede můj manžel. Večer půjde-me do kin a nebo do divadl a.

 

Slovníček:

 

šalek чашка obchodní dům универмаг

kelímek пластмассовый стаканчик taška сумка

stanice станция kožený кожаный

spolu вместе

 

Cvičení:

 

1. Данные словосочетания используйте с предлогом bez:

dobrý přítel, dobrý učitel, moderní auto, dobrá přítelkyně, dobrá učitelka, dlouhá postel, čistá košile, dobrý oběd, plzeňské pivo, černá káva, anglický slovník, dobrá mapa, investiční banka, zahraniční pomoc, teplá voda

 

ten váš kulturní program, ten tvůj zeleninový salát, ta vaše dobrá zpráva, to tvoje nové auto, to moje nové křeslo, ten můj nový čajník, ten tvůj japon-ský fotoaparát, ta vaše nová sekretářka

 

2. Восстановите по образцу: chrám - svatý Vít = chrám svatého Víta

chrám -svatý Mikuláš, byt - můj dobrý přítel, okno - můj pokoj, manžel - má kamarádka, fotografie - má maminka, sekretářka - náš ředitel, kurs - jazyková škola, budova - české ministerstvo, politika - naše česká vláda, program - Stavovské divadlo, opera - Bedřich Smetana, socha - svatý Vác-lav, film - režiser Miloš Forman, peníze - tvůj mladší bratr

 

3. Ответьте: Kam jdeme?

 

letní kino, zahradní kavárna, tvé červené auto, ta nová cukrarna, stará bílá tramvaj, ten malý hotel, moravská vinárna, můj nový byt, dětské divadlo, zoologická zahrada, saroměstská radnice, to velké letadlo, tvá kuchyň

 

 

4. Составьте фразы по образцу:

pán Kučera - pán Kučera je manžel paní Kučerové

pán Bobeš, pán Sykora, pán Staněk, pán Frühaufer, pán Růžička, pán Vlček, pán Klaus, pán Charanza, pán Kozlov, pán Sykora, pán Novotný, pán Zich

 

5. Раскройте скобки:

a)

Jan čekal u (strom, obchod, lékař, syn, telefon, autobus, Petr, učitel)

Přišel bez (dáma, neteř, teta, přítelkyně, uniforma, kniha, radio, časopis)

Díval se do (slovník, kalendář, krabice, propast, sklo, papír, nebe, kuchyň)

Vyšel z (park, kavárna, kino, restaurace, děkanát, garáž, město, byt,)

 

b)

Zapsal si do (sešit).................................................... adresu (archivář).........

Dostal jsem to od (pan prodavač)..................................................................

Od (známá dívka)...................................... šel do (práce).............................

Z (otevřený sešit).................................... vypadl kousek (papír)....................

Dej do (zimní kabat)...................................................................... rukavice.

Přijdu do (půlnoc)......................................................

Vezmi si kousek (maso)................................. a trochu (čaj)..........................

Chci koupit ještě litr (mléko)........................... a čtvrtku (máslo)...................

Byl na stanici (metro)....................................................................................

Z (fakulta).................................. přijdu do (oběd).........................................

Půjdeš do (letní kino)...................... nebo do (zahrada)................................?

Pojedeme do (Brno)......................... a potom do (Vídeň).............................

Dana chodi do (obchodní dům).................................................... každý den.

Îe tam od (ráno)................................ do (večer)..........................................

Letěl z (Londyn).................................. do (Madrid)......................................

 

 

6. Переведите на чешский:

 

а)

литр молока, немного сахара, мало черного кофе, много плзеньского пива, килограмм сыра, кусок хлеба, бутылка холодного лимонада, чашка горячего чая, стакан тёплой воды, много свободного времени,

мало сметаны (kousek, láhev, šalek, sklenice, hodně, litr, málo, trochu)

 

б)

без той молодой девушки, рядом с тем новым театром, вокруг старого дедушки, в течение этого года, от вашей новой учительницы, в тот новый город, до вашему договору (smlouva), иду в нашу новую больницу,

 

 

Запомните:

 

С родительным падежом употребляются предлоги:

do в Děti jdou do školy.

od от Mám dopis od sestry.

u поблизости от Sedi u vody.

z из Bratr přijel z Liberce.

vedle рядом с Vedle domu je park.

během в течение Behem měsíce byl v nemocnici.

kolem мимо чего-то Jdeme kolem divadla.

вокруг Studenti sedí kolem profesora.

podle по, согласно Podle zákona má být potrestan.

 

УРОК 9

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...