Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Существительные иностранного проиcхождения
на -um ( тип muzeum )

 

К этому типу относятся слова среднего рода на - eum, -uum:

muzeum, jubileum, gymnázium, studium, sympozium, lyceum, individuum, vakuum. Так же склоняются существительные среднего рода на -ivo,

- yo: Tokio, studio, embryo, rádio

 

N. muzeum lyceum Tokio

G. muzea lycea Tokia

D. muzeu lyceu Tokiu

A. muzeum lyceum Tokio

V. muzeum! lyceum! Tokio!

L. muzeu lyceu Tokiu

I. muzeem lyceem Tokiem

 

Cvičení:

 

1. Slova v závorkách dejte do dprávných pádů:

Kudy se jede do (centrum) města? K uvedénemu (datum) jsme zrušili školní docházku. Stýkáme se s podivným (individuum). Je to radost studovat na havličkobrodském (gymnázium).Auto stojí před (mauzoleum). Počkame na ně před (muzeum). Zítra máme jeho (jubileum). Po tomto (jubileum) jede na dovolenou. Viděl jsem tvůj článek o (stroncium). Hra vyvolala nesouhlas (publikum). Kromě (studium) nemá jíné zájmy. Bavil se s (nějaký individuum).

 

2. Odpovězte: Bez čeho? K čemu? Pro co? O čem? S kým, čím?

akvárium, album,datum, muzeum, gymnázium, kotě, hrabě, děvče, štěně

 

УРОК 18

 

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТВЁРДОГО ТИПА тип město

 

N. město jablko středisko

G. měst jablek středisk

D. městům jablkům střediskům

A. města jablka střediska

V. města jablka! střediska!

L. městech jablkách střediskách

I. městy jablky středisky

 

У существительных этого типа в предложном падеже обычным является окончание -ech: v oknech, o slovech, ve stádech.

У существительных с основой на ch, k и в некоторых других случаях употребляется окончание -ích с предшествующим чередова-нием согласных, или чаще -ách: v jablcích / jablkách, o slovíčcích / slo-víčkách.

Существительные на -ko, -čko имеют как правило окончание

-ách: ve střediskách, v městečkách.

В родительном падеже множественного числа у существитель-ных dílo, jádro, jméno долгий корневой гласный сокращается: děl, jader, jmen.

 

 

Cvičení:

 

1. Slova v závorkách dejte do správných pádů:

 

Existuje několik (hledisko). Je to hra bez (pravidla). Do (divadla) chodí rád. Je tam několik (jezera). Lidé pracovali na (pole). Pamatuj si několik (čísla). Vybrala si jedno z (zrcadla). Dívali se z (okna). Lidé odjížděli z (města). Z (jídla) si nemohl vybrat. Ten dům měl víc (patra). Po (jablka) můžeš pít. Na (sedátka) ležely kufry. Ta židle je na (kolečka). Snědl několik (jablka). Ve (sportovní střediska) bylo živo.

 

2. Dejte do množného čísla:

 

Bydlím ve městě. Nedívam se z okna. Chodím do kulturního střediska. Do divadla nechodím. Nemám žádné jablko. V křesle se sedí docela dobře. Slyšela jsem o tom malém městečku. Jsem se seznámil s pravidlem hry. Děti hraly s těm mýdlem. Co udělám s těm starým křeslem? Buchta se švestkovým povidlem se mi líbí. Šetřím slovo. V kině dávají dobrý film. Naš kluk rozbil něčí okno. Autor byl hrdý na své dílo. Tvůj kolega byl včera v divadle.

 

3. Podstatná jména v závorkách postupně doplňujte do vět:

 

Vraceli se z (kina, divadla, střediska, městečka)

Je tam několik (zrcadla, auta, kina, města, letadla)

Chodili po (města, kina, divadla, různá místa)

Našli to pod (okna, křesla, letadla, auta)

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МЯГКОГО ТИПА тип pole

 

N. pole moře hřiště letiště vejce

G. polí moří hřišť letišť v a jec

D. polím mořím hřištím letištím vejcím

A. pole moře hřiště letiště vejce

V. pole! moře! hřiště! letiště! vejce!

L. polích mořích hřištích letištích vejcích

I. poli moři hřišti letišti vejci

 

 

Cvičení:

 

1. Slova v závorkách dejte do správných pádů:

Lidé pracovali na (pole). Postavili tam několik (letiště). Chodili jsme kolem (hřiště). Tatínek mluvil o různých (moře). V Praze se staví řada (nová sidli-ště). Která z (evropská letiště) znáte? Děti si hrají na (školní hřiště). Na (různá pracoviště) jsou počítače. Toto jídlo je bez (vejce). Na (městská koupaliště) je zakázano koupaní. Kolem města bylo hodně (ohniště).

 

2. Dejte do množného čísla:

 

Tramvaj přijiždi o půlnoci. Na okraji města bylo koupaliště. V moři je vel-ryba. Zpívám píseň o lidském srdci. Kolem ohniště stojí lidé. Student každy den je na koupališti. Kde je to velké letiště? Za mořem je kouzelné město.

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ типа stavení

 

N. stavení nadraží představení

G. stavení nadraží představení

D. stavením nadražím představením

A. stavení nadraží představení

V. stavení! nadraží! představení!

L. staveních nadražích představeních

I. staveními nadražími představeními

 

 

Cvičení:

 

1. Podstatná jména (pl.) v závorkách postupně doplňujte do vět:

 

Stojí před (nádraží, stavení, náměstí, nábřeží)

Došel až k (náměstí, nádraží, nábřeží, stavení)

Zlobí se kvůli (kouření, cukroví, zpívaní, rozhodnutí, čekaní)

Mluvil o (přízemí, umění, čtení, hospodářství)

 

2. Slova v závorkách dejte do správných pádů:

 

Na (nádvoří) bylo čisto. V (hluboká údolí) ještě je sníh. V Minsku je několik (autobusová nádraží). Byli jsme tam v (různá roční období). V (poslední poschodí) vždy bydleli studenti. Na (nádraží) už nejsou kulturní místnosti. Vraceli z (noční představení) až ráno. Na (která náměstí) jsou sochy? Na těch (zabradlí) budou květy. Dlouho jsme mluvili o (nová stavení). K těm (tvá umění) patří i kino. V (tá cvičení) nejsou chyby.

 

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...