Главная | Обратная связь
МегаЛекции

МегаЛекции: Правоотношение: 63 Страница

Формування багатопартійної системи Форми регулювання банківської діяльності Форми кримінальної відповідальності Форми захисту прав ІВ Форми господарсько-правової відповідальності Формалізм та бюрократизм в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Форма государственного устройства Форма государства и её элементы. Форма внутригосударственного устройства и ее виды Філософські повісті Вольтера «Кандід або оптимізм», «Простодушний», «Мікромегас» (тематика, проблематика) ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. Фирменное наименование и товарный знак как объекты правовой охраны. Федеральный пункт управления местными операциями Чаттануга, Теннесси 9:25 Федеральный пункт управления местными операциями 14:40 Федеральный пункт управления местными операциями 12:05 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его структура. Состав и порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Фактическая себестоимость произведенной продукции : количество выпущенной продукции Учет процесса производства Ученые анализирую принципы в ст-х 3-7 называют их по разному: Учение о методах криминалистики УЧЕБНО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ В МИРОВОМ СУДЕ Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины Учебно-методическое обеспечение дисциплины Учебно-методическое обеспечение дисциплины УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Учебная (учебно-ознакомительная) практика Участники. Представители. Персонал Участники производства по делам об административных правонарушения Участники гонок, автомобили и стартовые номера Участие прокурора на предварительном слушании. Участие прокурора в осмотре вещ.док-ов в судебном следствии. Участие гос обвинителя в прениях сторон. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 цього Кодексу. Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає. Утворення Центральної Ради. Державне будівництво УНР. установление порядка следования Установ і організацій Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. СТАРТ. ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ Условия исполнения обязательств Условия и формы заключения брака. Брачные препятствия Условия и порядок заключения брака Условия действительности сделок Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив. Управления многоквартирным домом Управление Вооруженными Силами РФ. Виды Вооруженных Сил РФ. Уполномоченный по правам человека: порядок назначения, правовой статус, формы деятельности. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – характеристика объективных и субъективных признаков. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести Умови реевакуації населення Умови проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором Умови призначення та виплати пенсії в разі інвалідності Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік Українська державність в період «застою» (середина 1960–середина 1980 рр.) Уклонение ФЛ или организации от уплаты налогов или сборов (198-199.2) Укажите отличия между юридическим лицом и товариществом Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Наполеона Уголовное право. Судебно-процессуальное право в XVIII веке. Уголовно-правовая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие преступления Увольнение по инициативе работодателя по ст. 81 ТК Убийство при отягчающих обстоятельствах Убийство из корыстных побуждений. Его отличие от убийства по найму и убийства, сопряженного с разбоем. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. У разі якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд за поданням органу опіки та піклування замінює законного представника. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду. У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни. У разі відмови представника від наданих йому повноважень представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. У випадках, встановлених пунктом 4 частини другої статті 361 цього Кодексу, - з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення. У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини першої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів. Трудоемкость: 5 зачетных единиц Трудоемкость учебной дисциплины 6 зачетных единиц Трудовые договоры с надомниками. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения Трудовой договор с иностранным работником Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, може сама звернутися з заявою про свою участь у справі. Требуется ли согласие домовладельцев на размещение вывески? Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские должности. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ Требования к оформлению контрольных работ. Требования к знаниям и умениям Требования к знаниям и умениям травня 2014 р. о 13:15 год. (у 147 ауд.) Торговля людьми. Использование рабского труда Толкование Конституции Российской Федерации: понятие и виды, практика Конституционного Суда Российской Федерации. Товарный и коммерческий кредит Товарищества и общества – сравнительный анализ Тлумачення Конституції Ті, хто проголошують Моє справжнє слово через провидців будуть висміяні ТИТУЛОВАННОЙ ДИНАМОВСКОЙ СПОРТСМЕНКИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ Тест по теме: ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ. Террористический акт – характеристика объективных и субъективных признаков. Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Термінологічний словник Теория административного процесса в России и зарубежных странах. Теории происхождения права Темы, выносимые на самостоятельное изучение (СРСП): 5-й семестр – 15 часов; 6-й семестр – 22,5 часов Темы контрольных работ Теми лекцій і практичних занять ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тематика курсовых и контрольных работ Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) Тема: «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и иные меры уголовно-правового характера» Тема: ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Тема: Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тема: Тактика предъявления для опознания. Тема: Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Тема: Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая Тема: Методика расследования преступлений против чужого имущества Тема: Методика расследования преступлений в сфере экономики Тема: Криминалистическое оружиеведение. Тема: Криминалистическая фотография и видеозапись. Тема № 9 ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ Тема № 8 МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО Тема № 7 ПРАВА ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Тема № 6. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, форми реалізації ТЕМА № 6 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕМА № 5. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Тема № 5. Класифікація злочинів ТЕМА № 5 ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН Тема № 4. Поняття злочину та його ознаки ТЕМА № 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Тема № 35. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх Тема № 32. Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Тема № 30. Звільнення від кримінальної відповідальності: юридична природа, кримінально-правовий зміст та види ТЕМА № 3. ФОНДОВА БІРЖА. ТЕМА № 3 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ Тема № 26. Поняття і види одиничних злочинів Тема № 24. Форми співучасті у злочині за чинним КК України Тема № 23. Види співучасників злочину та особливості їх відповідальності Тема № 22. Поняття і ознаки співучасті Тема № 20. Замах на вчинення злочину: поняття, види та відповідальність за замах ТЕМА № 2. ТОВАРНА БІРЖА. ТЕМА № 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Тема № 18. Стадії вчинення умисного злочину: поняття, види, кримінально-правова характеристика Тема № 14. Неосудність за кримінальним правом України Тема № 13: Тактика допроса и очной ставки – 12 неделя 1 час Тема № 11. Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально-правове значення Тема № 10. Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони складу злочину Тема № 10 ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕМА № 1.2 СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТЕМА № 1.1 ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ПРЕДМЕТ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ Тема мітингу: Прийняття Закону України«Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну», який раз і назавжди вирішить проблему валютних позичальників. Тема 9. Правовое положение политических партий и других общественных объединений Тема 9. Передумови та механізм зближення національних правових систем в сучасних умовах суспільного розвитку Тема 8: «Множественность преступлений. Неоконченное преступление.» Тема 8. Пенсійне страхування. (2 год) Тема 8. Институт гражданства и правовое положение иностранцев Тема 8. Административная деятельность, не связанная с вмешательством в сферу частной свободы Тема 7. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения Тема 7. Понятие налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Тема 7. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина Тема 7. Криминалистическое исследование оружия. Тема 7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. (3 год) Тема 6: «Субъект преступления» Тема 6. Трудовой стаж. Тема 6. Суб’єкти МЦП (14 год) Тема 53. Наследственное право. Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе Тема 5. Прокуратура Российской Федерации (4 часа) Тема 5. Правове забезпечення пенсій за вислугу років Тема 5. Порядок формирования суда присяжных Тема 5. Основы документальной ревизии и аудита и их Тема 5. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА Тема 5. Захист майнових прав інтелектуальної власності (4 год.). Тема 5. Административно-правовой статус государственных служащих Тема 5. 3 вопрос.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Тема 4: «Уголовная ответственность. Объект преступления» Тема 4: Порядок создания, регистрации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства Тема 4. Принципы конституционного государства ТЕМА 4. Комплексне використання технічних засобів під час охорони громадського порядку та в адміністративно-управлінській діяльності Тема 4. Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций Тема 4. Бухгалтерский учет основных хозяйственных Тема 34. Отдельные виды договора подряда Тема 33. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил техники пожарной безопасности. Тема 33. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности Тема 3. Строки здійснення та захисту майнових прав суб’єктів господарювання (2 год.). ТЕМА 3. Отримання оперативно-розшукової інформації технічними засобами Тема 28. Расследование половых преступлений. Тема 28. Исполнение судебных постановлений и иных актов Тема 27. Методика расследования убийств Тема 23: Глава 33 УК: Преступления против военной службы Тема 23. Методика расследования взяточничества Тема 22. Тактика проверки показаний на месте Тема 22. Особое производство Тема 22. Методика расследования мошенничества. Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств. Тема 2. Предмет, метод и система права социального обеспечения России. Тема 2. Методологія порівняльного правознавства Тема 2. Історія міжнародного права і його науки Тема 19. Управление обороной и безопасностью Тема 18. Судебная власть. Конституционные основы судебной власти и конституционное правосудие в России. Тема 18. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений. Тема 17. Управление образованием, наукой и культурой Тема 17. Система права и система законодательства Тема 17. Исполнительная власть. Конституционные основы организации исполнительной власти в РФ Тема 16. Тактика допроса и очной ставки. Тема 16. Статус парламентария и депутата. Статус депутата законодательного (представительного) органа в РФ Тема 15. Міжнародно-правова відповідальність Тема 15. Законодательная власть. Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов власти в РФ Тема 14. Доказывание и доказательства Тема 13. Правове регулювання кредитних відносин банків (1 год.) Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности Тема 12. Форма государственного устройства. Территориальная организация государственной власти в России.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |

©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...